Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASLEOSTE

                                                                                                             HENKILÖTIETOLAKi(523/1999)

1.      Rekisterinpitäjä

Matkatoimisto Välimatkat Oy

 Y-tunnus 0862739-3

pl 7

38701 Kankaanpää

045-8729543

 

2.      Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 Jouni Välisalo

045-8729543

 

3.      Rekisterin nimi

Matkatoimisto Välimatkat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on matkatoimisto Välimatkat Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: Asiakassuhteen ja matkatilausten hoitaminen ja niihin liittyvin viestien ja markkinoinnin hoitaminen. Sähköpostilistalla oleville lähetetään matkoihin liittyvää markkinointimateriaalia, kuten matkakalenteri.

 

5.      Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja: 
- nimi
- osoite
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite
- muut yhteystiedot 
- ruoka-allergiat 
- matkaan liittyvien lisäpalveluiden maksuun ja varaukseen liittyviä tietoja
- mahdollisia muita, asiakkaan antamia tietoja, jotka liittyvät matkan suorittamiseen.

 

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: 
- asiakas täyttää ilmoittautumiskaavakkeen
- asiakas liittyy sähköpostilistalle
- asiakas antaa tietonsa puhelimitse

 

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tilatun matkan suorittamisen kannalta välttämättömille yhteystyökumppaneille ja viranomaisille. Näitä yhteistyökumppaneita ovat mm.:
- lentoyhtiöt 
- laivayhtiöt
- lauttayhtiöt 
- hotellit 
- linja-autoyhtiöt
Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, muutoin kuin em. syistä tai säädöksistä johtuen.

 

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kohdassa 7 mainittujen seikkojen vuoksi.

 

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperimuodossa olevat aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain oikeudet saaneilla työntekijöillä.

Asiakkaan täyttäessä ilmoittautumiskaavakkeen, tiedot siirtyvät matkatoimisto Välimatkat Oy:n ilmoittautuneet kansioon. Kansioon on pääsy vai suojatulla salasanalla ja tunnukselle. Näihin tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Tiedot tallennetaan myös sähköisesti erilliseen tiedostoon, joka on suojattu salasanalla ja tunnukselle. Näihin tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Sähköpostilistalle liittyvien tiedot tallennetaan sähköpostiohjelmaan, joka on suojattu salasanalla ja tunnukselle. Näihin tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

 

10.    Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Matkatoimisto Välimatkat Oy:n asiakas ja markkinointirekisteriin.

 

11.   Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@valimatkat.fi

 

12.   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tietosuoja-asetusta.